Nederlands vir (Afrikaanse) dommies

Er....


Die woord "daar" word in Nederlands gebruik om 'n plek aan te dui. Waar zijn mijn schoenen? Daar zijn ze!

Behalwe hiervoor, moet mens die Afrikaanse 'daar' in Nederlands met 'er' vervang. (Spreek uit uhr, nie êr nie...)

Byvoorbeeld:

  • Ek hou daarvan ==> Ik hou ervan
  • Jy sit daarop ==> Jij zit erop
  • Ek is daarvan oortuig ==> Ik ben ervan overtuigd
  • Daar was baie mense by die partytjie ==> Er waren veel mensen bij de feestje

Wat nou 'n stappie moeiliker is, is as daar 'n bywoord of byvoeglike naamwoord tot die sin toegevoeg word. Dan word die 'er' en die 'proposisie' geskei.

Byvoorbeeld

  • Ek hou baie daarvan ==> Ik hou er veel van (en nie 'ek hou veel ervan' nie)
  • Ek is tevrede daarmee ==> Ik ben er tevrede mee
  • Jy kan baie daarmee doen ==> Jij kunt er veel mee doen

Dit voel in die begin vreemd - maar mens se oor begin gou hoor wanneer dit reg of verkeerd is. Vir 'n begin - vervang die 'daar' met 'er' - dan's jy al halfpad daar.